Parkér smart!

PARKMAN

På Parkeringsgruppens betalingspladser kan du betale og parkere med smartphone-applikationen PARKMAN, der findes i versioner både til Iphone og Android og også kan downloades til Windows Phone.

Når du først har oprettet dig som bruger, skal du helt bogstaveligt kun trykke på en enkelt knap for at parkere og igen kun på een knap for at stoppe "parkometeret". Simplere kan det ikke gøres! - Ikke noget med en masse indtastninger eller hen til betalingsautoimaten og tilbage til bilen med en billet. Og ikke noget med at du skal tilbage til bilen, fordi du ikke købte nok P-tid.

Klik på logoet nedenfor for at læse nærmere og downloade PARKMAN.

PARKMAN-mærkat i ruden er ikke påkrævet på Parkeringsgruppens pladser. Du kan derfor anvende PARKMAN straks efter at have downloaded applikationen.

 - 21,3 KB

Vil du leje en parkeringsplads?

Parkeringsgruppen udlejer P-pladser i mange danske byer.

Er du interesseret i at høre nærmere, så send en e-mail til mail@parkeringsgruppen.dk eller klik her.

Lige nu har vi eksempelvis pladser til meget favorable priser i Vejle på adressen Dæmningen 58 og i Horsens på Rædersgade 7.

 - 11,6 KB

Banebrydende teknologi giver uhørt brugervenlighed

Hos Parkeringsgruppen er parkering ikke bare parkering.

Vi har helt unikke, intelligente løsninger til en lang række formål. Løsningerne er individuelt tilpasset og tilbyder hidtil usete fordele for både kunder og parkanter.

Ring. Så viser vi, hvad vi kan. Du bliver overrasket!

Her er nogle af specialløsningerne. Men vi har flere.    

 

 • P-hospital    
 • P-butik            
 • P-center         
 • P-kontor                      
 • P-teater           
 • P-sport                    
 • P-boligforening            
 • P-city
 • P-kultur            
 • P-biograf        
 • P-skole
 • P-lufthavn
 • P-messe
 • P-bank
 • P-kommune
 • P-forlystelse
 • P-koncern

 

Hvorfor modtager vi ikke klager pr. e-mail?

Det skyldes ikke uvenlighed, generel uvilje mod elektronisk kommunikation eller lign., at Parkeringsgruppen ikke modtager klager over kontrolafgifter pr. e-mail.

Forklaringen er ene og alene, at erfaringen har lært os, at det er en meget dårlig idé - og som med så mange andre ting, er det de få, der er skyld i, at det er sådan.

Vi modtager klager pr. brevpost, pr. telefon (kun til klagetelefonnummeret og i telefontiden) og via klageformularen på denne hjemmeside. Med denne ordning

 • mindsker vi risikoen for virusangreb
 • undgår vi spam-karusseller (hvor man bombarderes med e-mails i så store mængder, at systemet risikerer at bryde ned)
 • sikrer vi os umiddelbart alle de oplysninger, der skal til for at kunne finde og behandle en sag (afgiftens løbenummer, bilens registreringsnummer osv.)
 • har vi større sikkerhed for, at det er føreren af bilen på forseelsestidspunktet, vi kommunikerer med
 • undgår vi de ellers ganske hyppige situationer, hvor nogle klagere betragter e-mail som en chatfunktion, hvormed man forventer at kunne udveksle snesevis af mails - i et typisk mere og mere aggressivt toneleje -  med os på ganske kort tid.
   

Vi beder om forståelse for vores beslutning. Under andre omstændighder ville e-mails også være både lettere og billigere for os.

Super-Gazelle

Fem år i træk, 2008-2012, blev Parkeringsgruppen af dagbladet Børsen kåret som Gazelle, en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder, og kan dermed kalde sig Super-Gazelle.

 - 10,2 KB 

 - 6,9 KB

 - 28,5 KB

 - 10,8 KB

 - 11,9 KB

Tjek din P-afgift

Vidste du at Parkeringsgruppen som den første af alle P-operatører giver dig mulighed for at tjekke P-afgiften ganske få sekunder efter at den er blevet pålagt?

Du skal blot gå ind på www.p.nu, vælge funktionen og indtaste afgiftens løbenummer og bilens reg.nr.

Ingen interesse- konflikt

Parkeringsgruppen ejer ikke selv parkeringshuse eller -pladser. Vi er udelukkende en servicevirksomhed.

Derfor behøver du som pladsejer ikke at frygte interessekonflikter. Vi ejer ikke selv parkeringsfaciliteter, der konkurrerer med dine.

Vil du være P-vagt?

Der kan være gode penge også i en meget lille P-plads

Ejer du en lille parkeringsplads, har du indtil nu typisk ikke kunnet udleje den på timebasis, fordi den ikke kunne finansiere en dyr P-automat.

Det er der råd for nu med mobilbetaling. Også selv om der måske kun er plads til 3-4 biler.

Ring til Leo Larsen eller Alex Petersen og hør nærmere.

Hvor mange klager over parkerings-afgifter?

I de trykte og elektroniske medier udgør historier om urimelige parkeringsafgifter 95% af dækningen af det private parkeringsområde. Hvordan er virkeligheden?

Læs her

Er det godt nok som det er?

Bruges din parkeringsplads forkert? Eller af de forkerte? Tjener du for lidt på den? Eller ved du slet ikke, at du ejer en parkeringsplads - f.eks. en midlertidigt ubebygget grund?

Parkeringsgruppen er specialister i at se muligheder - og i at gøre muligheder til virkelighed.

Kontakt os for en snak. Det koster ikke noget.

P-vagterne

Du møder Parkeringsgruppens parkeringsvagter og servicemedarbejdere overalt i Danmark.

Vi er værter for ejerne af parkeringspladser, -huse og -kældre, og vi skal sørge for, at du som bruger føler dig velkommen og har bedst mulige forhold. Det er vores hovedopgave.

Vi skal også sørge for ordnede forhold, og for at parkeringsreglerne følges. Overtræder nogen bevidst eller af vanvare reglerne, skal vi skride ind. De få må ikke sætte dagsordenen på de manges bekostning. Parkeringsvagter møder sjældent den anerkendelse, de fortjener. Støt dem - de er til for dig.

 

Please use the link above to pay your parking ticket online.

Klagevejledning

Eventuel klage over pålagte parkeringsafgifter kan ske telefonisk mandag-fredag mellem kl. 12.00 og 14.00 på telefon 87 32 81 40 eller skriftligt til Advokatgruppen Århus, Parkeringsservice, Åboulevarden 31, 8000 Århus C, der forestår administration og inkassation af parkeringsafgifter. Klage kan tillige indgives elektronisk via denne klageformular (klik).

Klager kan kun forventes taget til følge, såfremt der er begået en fejl, eller der foreligger helt ekstraordinært undskyldende omstændigheder.

Klik her for at læse lidt mere om det er en god idé at klage, og hvordan du gør.

 - 21,2 KB

Lej P-plads på Århus Havn
Tlf. 76 72 85 00

Er parkerings-selskaber ”penge-maskiner”?

Interview med Parkeringsgruppens distriktschefer Leo Larsen og Alex Petersen.

Leo og Alex er et par erfarne herrer i parkeringsbranchen, som de begge har arbejdet i i omkring 15 år. De stiller gerne op til et interview omkring nogle af de påstande om branchen, der så ofte ses i pressen. 

- Det er ikke fordi vi tror, at det gør den store forskel, at vi udtaler os, for det er jo ikke facts og nøgternhed, vi er oppe mod, siger Leo. – Det er følelser og personlige korstog. 

- Går I ikke og deler afgifter ud på nogle pladser, hvor der slet ikke er behov for parkeringsregulering? 

Hertil siger Leo: Nej, for det første kunne vi ikke drømme om at påtage os sådan en opgave. Det ville stride mod Parkeringsgruppens etik og forretningskoncept. Rent personligt ville vi også som professionelle folk have det dårligt med det - lidt som hvis en mekaniker af sit firma blev pålagt at skifte en reservedel ud, selvom den ikke er defekt. Men for det andet kommer kunderne jo heller ikke til os, hvis de ikke har et problem, der skal løses. Ingen vil jo have os gående, hvis der ikke er nogen grund til det. 

- Jamen, hvad kan grunden så eksempelvis være? 

- Der kan være rigtig mange forskellige grunde, siger Alex. - Det kan f.eks. være en butik, der betaler for at have 10 parkeringspladser til sine kunder, men bilister, der slet ikke har ærinde i butikken, holder på pladserne hele dagen, f.eks. mens de er på arbejde i virksomheden ved siden af, så butikkens kunder ikke kan bruge pladsen. Vi laver så et reglement, som f.eks. siger, at der må parkeres højst 2 timer med brug af P-skive. På den måde skabes der cirkulation, så der kommer gang i kundestrømmen. Det kan betyde rigtig meget for butikkens omsætning, måske endda være et overlevelsesspørgsmål. 

- Et andet eksempel kunne være et hospital med for få parkeringspladser i forhold til antallet af patienter, pårørende og medarbejdere. Her vil man måske sikre, at patienterne får fortrinsret til pladserne frem for øvrige grupper. Det kan man f.eks. gøre ved at lade det være gratis for patienterne at parkere, mens pårørende skal betale for at holde på de mere attraktive områder og medarbejderne henvises til parkeringspladser i periferien. Den form for forskelsbehandling bruger man også ved en del indkøbscentre, hvor man ikke ønsker at centrets medarbejdere kommer som de første om morgenen og tager de 100 bedste parkeringspladser, sådan at butikkernes kunder er nød til at holde i et fjernt hjørne. 

- Der er jo en masse andre eksempler, siger Leo. - Vi kan f.eks. blive bedt om at hjælpe med at få styr på en plads, hvor der burde kunne holde 40 biler, men faktisk kun kan være 30, fordi nogle bilister blot smider bilen på tværs af båsene eller på kørevejene eller måske opstalder et par campingvogne. 

- Ja, eller den modsatte situation, føjer Alex til: - … Der er plads til 30 biler, men der holder faktisk 40, sådan at de, der har lov til at være der, og som holder regulært, hverken kan komme frem eller tilbage. 

- Og situationer som disse udnytter I så til at skrive en ordentlig kontroludgift ud ... 

- Der er jo ingen, der arbejder gratis, siger Alex. - Parkeringsselskaber gør det heller ikke, og vi synes faktisk, at der er stor rimelighed i, at de, der overtræder spillereglerne, betaler de omkostninger, der er forbundet med at sørge for, at pladsejeren får sin betaling, og at de bilister, der overholder reglerne, kan komme til. 

- Jo, men en afgift på 5-6-700 kroner er vel lige i overkanten for en enkelt lille forseelse? 

Hertil svarer Leo: - Det er måske ganske mange penge for en lille hensynsløshed eller lidt småsnyd eller uopmærksomhed, men for det første skal man huske, hvad man betaler for andre forseelser, der kan sammenlignes. Afgiftsniveauet er nogenlunde det samme for at ”glemme” sin billet til toget eller metroen. For det andet skal straffen for f.eks. ikke at trække en billet på en betalingsplads jo nødvendigvis være noget større end det, som billetten ville have kostet; ellers giver det ikke mening. Og temmelig mange steder ligger prisen for et døgns parkering faktisk efterhånden ret tæt på kontrolafgiftniveauet. 

- Der er også mange, der ikke kan forstå, hvorfor man skal betale f.eks. 10 kr. i timen for at holde på en eller anden grund inde i en by? 

- Man skal huske, at sådanne arealer har en pris, der skal forrentes, siger Alex Petersen. - Grundejeren er jo ikke sat i verden for at forsyne alle vi andre med gratis parkeringspladser. Dem må vi selv eller det offentlige sørge for – og ellers må vi betale grundejeren, hvad han forlanger. Og han forlanger ikke mere, end markedet kan bære, for ellers parkerer man andre steder. 

- Det er lidt pudsigt, hvorfor journalister synes, at sådan en parkeringsplads mere end alt mulig andet er en ”pengemaskine” siger Leo. - Havde ejeren valgt i stedet at bygge boliger på grunden og tage 5-10.000 kr. om måneden i husleje for hver lejlighed, ville ingen himle op, så længe lejen ligger på markedsniveauet. Hvad er forskellen? 

- Men uanset hvor meget, der er om kritikken af branchen, må den vel være belastende for jer? 

Leo og Alex er enige om, at de da helst havde været al jammeren i aviser og tv foruden, men at den ikke går dem nævneværdigt på. - Vi ved jo, at vi udfører et nødvendigt og ærligt stykke arbejde, som vi kun har grund til at være stolte af. 

- Derimod synes jeg nok, at en del journalister skulle overveje, om de også har grund til at være stolte over det, som de leverer om parkeringsbranchen, slutter Leo Larsen grinende.

Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C
T 76 72 85 00
F 76 72 85 01
E mail@parkeringsgruppen.dk
CVR: 25 61 70 10